03-6471557 משתלה סיטונאית » עצים » עצים
ברככיטון צפצפתי מורכב קומפורט
ירוק עד, העלים מזכירים את עלי עץ הקמפור, עלים בגוון ירוק בהיר עד אפור.
ברכיכיטון מורכב אדרי אולגה
נשיר מותנה, עמיד ליובש, פריחה אדומה מרהיבה בתקופת אביב קיץ.
ברוש סווינסגולד
משפחת המחטניים, ירוק עד, השקיה מרובה, עמיד לקור
עלווה צהובה מיוחדת.
קופיניופסיס
ירוק עד, השקיה בינונית, עמיד לקור, פריחה לבנה ריחנית, פירות צהובים אינם למאכל אינם מלכלכים.
ליגוסטרום יפני
ירוק עד, השקיה בינונית, עמיד לקור, פריחה לבנה באביב.
צפצפה מכסיפה
נשיר , אוהב מיים, עמיד לקור, עלווה ציבעונית כסופה.