03-6471557 משתלה סיטונאית » בני שיח ורב שנתיים » רב שנתיים
ביצן זנים שונים 408
שימושים: תחום ערוגות, מיכלים, מסלעות.
בידנס- דו שן
שימושים: מיכלים, ערוגות, מסלעות.
הוטניה לבובה
שימושים: תחום ערוגות, מיכלים, נעלם בחורף , עלווה ריחנית.
וינקה מגור
שימושים: כיסוי שטח, מיכלים , עלווה שטוחה מאד היוצרת מראה מעניין.
ורבנה ארגנטינאית
שימושים: ערוגות , מסלעות .
שומית הגינה
שימושים: ערוגות, מסלעות, מיכלים.
לאורנטיית הנחלים
שימושים: בין שבילים , תחום, מסלעות ערוגות.
מקור חסידה  
שימושים: כיסוי שטח, ערוגות, מסלעות.
פלקטרנטוס
שימושים:כיסויי שטח , מסלעות, מיכלים.
12