03-6471557 משתלה סיטונאית » מטפסים » מטפסים
אלמון הודי
נשיר מותנה.
אלמנדה
נשיר מותנה
ביגנוניית הקנוקנות ( טנגרין ביוטי )
ירוק עד בחורף עלווה אדומה
הרדנברגיה תלתנית
ירוק עד
שועית החילזון
נשיר מותנה חורף
מנדווילאה צהובה
ירוק עד.
טכלוספרמום יסמיני
ירוק עד.
תונברגיית גרגורי
ירוק עד.
מלונבקיה
ירוק עד.
12