03-6471557 משתלה סיטונאית » מחלות ומזיקים » מחלות ומזיקים